نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هم اندیشی با مدیر پژوهش‌های کاربردی سازمان آب و برق استان خوزستان

جلسه هم اندیشی با مدیر پژوهش‌های کاربردی سازمان آب و برق استان خوزستان


جلسه هم اندیشی با مدیر پژوهش‌های کاربردی سازمان آب و برق استان خوزستان

 

روز دوشنبه مورخ 98/10/9 از ساعت 13:00 تا 14:30 جلسه هم‌اندیشی هیأت رییسه و اعضای هیأت علمی دانشکده کشاوری با مدیر پژوهش‌های کاربردی سازمان آب و برق استان خوزستان در محل سالن سمینار دانشکده کشاورزی برگزار گردید.