برگزاری نمایشگاهی از کتابهای خریداری شده در هفته پژوهش

برگزاری نمایشگاهی از کتابهای خریداری شده در هفته پژوهش


برگزاری نمایشگاهی از کتابهای خریداری شده در هفته پژوهش

  نمایشگاهی از کتاب های خریداری شده از نمایشگاه هفته پژوهش در محل کتابخانه دانشکده کشاورزی برگزار است. از علاقمندان به کتاب دعوت می شود از این نمایشگاه دیدن فرمایند.