برگزاری سومین کارگاه سواد اطلاعاتی ویژه دانشجویان ارشد و دکتری گیاه پزشکی

برگزاری سومین کارگاه سواد اطلاعاتی ویژه دانشجویان ارشد و دکتری گیاه پزشکی


برگزاری سومین کارگاه سواد اطلاعاتی ویژه دانشجویان ارشد و دکتری گیاه پزشکی

  سومین کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی و مهارت های اطلاع یابی در محیط وب، توسط آقای نبی زینی وند مسئول کتابخانه دانشکده کشاورزی، برای دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری رشته های گیاه پزشکی در محل کلاس 4 دانشکده، سر ساعت 10 تا 12 برگزار شد.