برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر امیری نژاد

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر امیری نژاد


برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم سحر امیری نژاد

   جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد سرکار خانم سحر امیری نژاد ترک با عنوان «بررسی تاثیر انواع زغال زیستی در جذب آلاینده ها از فاضلاب صنایع فولاد و رشد گیاه ذرت» در تاریخ 3 / 7 /96 سر ساعت 12 تا 13 در محل سالن سمعی بصری دانشکده کشاورزی برگزار می گردد.