نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه در خصوص توسعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی

برگزاری جلسه در خصوص توسعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی


برگزاری جلسه در خصوص توسعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی

 

روز شنبه مورخ 2 آذر ماه 1398 ساعت 12:30 تا 14:00 در محل سالن سمینار دانشکده کشاورزی جلسه ای با حضور رییس، معاونان و مدیران گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی با شرکت آقای دکتر علیزاده عضو هیأت علمی گروه زمین شناسی و مهندس شیروانی با موضوع «توسعه فناوری های نوین ژئو شیمیایی اکتشافی با تأکید بر ژئوشیمی سطحی و  زیرسطحی در ناحیه دشت آبادان» برگزار گردید.