اهدای لوح تقدیر به خانم دکتر چهرازی

اهدای لوح تقدیر به خانم دکتر چهرازی


اهدای لوح تقدیر به خانم دکتر چهرازی

  دکتر خسرو نشان، مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع گردش گری استان خوزستان، با اهدای لوح تقدیر، از زحمات و همکاری های خانم دکتر چهرازی در راستای ثبت ملی نرگس زار بهبهان، قدردانی به عمل آوردند.