شنبه, 2 تير 1397
منوی اصلی گروه گیاه پزشکی


نمایی از گروه


استادان بخش حشره­ شناسی: ردیف جلو ایستاده از چپ به راست: دکتر آرش راسخ، دکتر مهدی اسفندیاری، دکتر پرویز شیشه ­بر، دکتر علی اصغر سراج، دکتر فرحان کچیلی، دکتر بهزاد حبیب پور و دکتر معصومه ضیایی.
استادان بخش بیماری شناسی، ردیف عقب از چپ به راست: خانم دکتر صدیقه عظیمی، دکتر مهدی مهرابی کوشکی و دکتر رضا فرخی نژاد.

خبرنامه
دسته بندي اخبار 

دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8