شنبه, 2 تير 1397

صفحه شخصی دکتر مصطفی کیانی ده کیانی

    

به نام خدا

رزومه

مشخصات فردي:

نام: مصطفی               نام خانوادگي: کیانی ده کیانی         نام پدر: عیدی محمد      تاريخ تولد: 1/7/1362

محل صدور: ایذه           شماره شناسنامه: 615                   دين: اسلام              مذهب: شيعه

 

سوابق تحصيلي:

سال

مدرك

محل تحصيل

معدل كتبي

1379

ديپلم ریاضی و فیزیک

دبيرستان شهید بهشتی

30/17

1383-1379

کارشناسی ماشين­هاي كشاورزي

دانشگاه شهید چمران اهواز

46/16

1386-1384

كارشناسي ارشد مكانيك ماشين­هاي كشاورزي

دانشگاه تربيت مدرس تهران

75/16

1392-1388         دكتري مكانيك ماشين­هاي كشاورزي                      دانشگاه تربيت مدرس تهران                67/16

پايان­نامه کارشناسي ارشد: بررسي تعادل گرمایی یک موتور احتراق داخلی با استفاده از ترکیبات سوخت بنزین-بیواتانول به راهنمايي دکتر برات قبادیان.

رساله دكتري: مدل­سازی و بررسي پارامترهاي احتراقي و آلايندگي يك موتور اشتعال جرقه­اي با استفاده از مخلوط­هاي بنزين- بيواتانول به كمك برنامه نويسي ژنتيك

راهنمايي دکتر برات قبادیان و فتح­اله امي.

سوابق آموزشی و اجرایی:

تدريس در دانشگاه آزاد واحد ایذه به مدت 4 نیمسال در سال 1386، 1378 و 1388.

مدیر گروه مکانیک دانشگاه آزاد واحد ایذه از تاریخ 10/8/1387.

تدريس در دانشگاه آزاد شهر ري

تدريس در دانشگاه آزاد اسلامشهر

تدريس در گروه مكانيك دزفول از سال 89 تا 91

عضو هیات علمی و تدریس در دانشگاه شهید چمران اهواز از سال 1392 تا کنون

عضویت در کمیته کشاورزی و دامپزشکی پارک علم و فناوری خوزستان

دروس تدريس شده: موتورهاي احتراق داخلي- ياتاقان و روغن كاري- ترموديناميك- استاتيك – مقاومت مصالح، ترمودینامیک

دروس کارشناسی ارشد: محصولات بیوانرژی، فناوری تولید و کاربرد بیوانرژی و هوش مصنوعی.

مجری طرح تولید بیودیزل از روغن پسماند در استان.

همکار طرح پتانسیل سنجی تولید بیواتانول در کشور.

 

سوابق پژوهشی:

مقالات پذیرفته شده در مجلات خارجی:

  1. Rostami S, Ghobadian B, and Kiani Deh Kiani M. (2014). EFFECT OF THE INJECTION TIMING ON THE PERFORMANCE OF A DIESEL ENGINE USING DIESEL-BIODIESEL BLENDS. International Journal of Automotive and Mechanical Engineering (IJAME). Volume 10, pp. 1945-1958.
  2. Kiani Deh Kiani M., Ghobadian B., Ommi F and  Najafi G. Application of Genetic programming to predict an SI engine brake power and torque using  ethanol- gasoline fuel blends. Internatıonal Journal of Natural and Engineering Sciences 7 (3): 07-15, 2013.
  3. Kiani Deh Kiani M., Ghobadian B., Ommi F.,  Najafi G and Yusaf T. Artificial Neural Networks Approach for the Prediction of Thermal Balance of SI Engine Using Ethanol-Gasoline Blends. Lecture Notes in Computer Science Volume 7465, 2012, pp 31-43.

4.  Kiani Deh Kiani M., Ghobadian B., Tavakoli T., Nikbakht A. M., and Najafi G. Application of artificial neural networks for the prediction of performance and exhaust emissions in SI engine using ethanol- gasoline blends. Journal of Energy.

 

5. Kiani Deh Kiani M., Minaei S., Maghsoudi H., and Ghasemi Varnamkhasti M. (2008). Moisture dependent physical properties of red bean grains. International Agrophysics, 22(3), 231-237.

6. Kiani Deh Kiani M., Maghsoudi H., and Minaei S. (2009). Determination of Poisson’s ratio and Young’s modulus of red bean (Phaseolus Vulgaris L.) grains. Journal of Food Process Engineering.

مقالات منتشرشده در مجلات داخلی:

1- کیانی ده کیانی،م. قبادیان،ب. رحمیی،ه و نجفی، غ. 1387. بررسی آلاینده­های یک موتور اشتعال جرقه­ای با استفاده از گازول. مجله سوخت و احتراق. سال اول. شماره اول. صحفه 33-40.

2-- کیانی ده کیانی،م. قبادیان،ب. امي،ف و نجفی، غ. 1392. الگونمای پارامترهای عملکردی و آلايندگی موتور اشتعال جرقه ای با استفاده از مخلوط های بيواتانول- بنزين با علم وراثت. فصلنامه تحقيقات موتور.

3- 2-- کیانی ده کیانی،م. امي،ف. قبادیان،ب و نجفی، غ. 1392. تاثير مخلوط هاي بيواتانول- بنزين بر آلاينده هاي اگزوز يك موتور اشتعال جرقه اي. مجله مكانيك سيالات و آيروديناميك ، سال سوم، شماره 3

 

 

مقالات ارائه شده در كنفرانسهای داخلی :

کاشانی­زاده، ر. کیانی ده کیانی،م. پتانسیل سنجی کاشت گیاه جاتروفا به منظور تولید سوخت دوستدار محیط زیست بیودیزل و بیابان­­زدایی در استان خوزستان. کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست. 28-30 بهمن 1393، اهواز.

 کیانی ده کیانی،م. قبادیان،ب. رحمیی،ه و نجفی، غ. بررسی آلاینده­های یک موتور اشتعال جرقه­ای با استفاده از گازول. همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست. پژوهشگاه مواد و انرژی. 7-9 خرداد 1387.

 قبادیان،ب. و کیانی ده کیانی،م. تولید بیودیزل از روغن­های کلزا سوختی جهت ایجاد اشتغال و افزایش درآمد کشاورزان. همایش راهکارهای توسعه پایدار شهرستان ایذه. اردیبهشت 1386.

قبادیان،ب. کیانی ده کیانی،م. رستمی،س. و کیانیان،ح. ایجاد اشتغال و افزایش درآمد با استفاده از فرآوری کاه و کلش.

دومین همایش راهکارهای توسعه کشاورزی شهرستان ایذه. اردیبهشت 1387.

عبدالهی موسوی،م. کیانی ده کیانی،م. مهندسی نت پیش­گیرانه در ماشین­آلات و تجهیزات تسطیح اراضی. سومين

 کنفرانس دانشجويي مهندسی ماشين­هاي کشاورزي. شيراز. 29-30 فروردین 1386.

 

 Kiani Deh Kiani M., Ghobadian B, Tavakoli Hashjin T., Rahimi R., and Najafi G. (2008). The effect of ethanol–gasoline blends on thermal balance of an SI engine. The Second Combustion Conference of Iran.

Ghobadian B., Najafi G., Rahimi R., Nikbakht AM., and Kiani Deh Kiani M., (2008). Experimental and Theoretical Investigation of Combustion Process and Its Phases in a Diesel Engine. The Second Combustion Conference of Iran.

Najafi G., Ghobadian B., Rahimi R., Nikbakht AM., and Kiani Deh Kiani M., (2008). Simulation of Laminar Burning Velocities for Alternative Fuels in SI Engines. The Second Combustion Conference of Iran.

داوری نشریات و طرح­ها

نشریه مکانیک تربیت مدرس، نشریه مهندسی زراعی دانشگاه شهید چمران، نشریه ماشین­های کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهش های مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهرکرد.

 

داور تخصصی طرح های کشاورزی، دامپروری و انرژی­های تجدیدپذیر پارک علم و فناوری خوزستان

 

 

Email: Mostafa_kyani@yahoo.com , m.kiani@scu.ac.ir           

    

  

دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8