چهارشنبه, 11 آذر 1394
  • العربیه

آشنايي با دكتر حسن مسعودي
 

مشخصات فردي :

نام‌ و نام‌خانوادگي: حسن مسعودي 

سال تولد: 1358         

محل تولد: شيروان، خراسان شمالی

تلفن :      3364057-0611

دورنگار :  3330079-0611

پست الکترونیکی : hassanmasoudi@yahoo.com

مدرک تحصیلی: دکتراي مکانيک ماشين هاي کشاورزي از دانشگاه تهران

 مرتبه علمی: استادیار گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

     


دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7