شنبه, 2 تير 1397

 

 

 

نام‌ و نام‌خانوادگي : موسی مسکرباشی   

 

مدرک تحصیلی : دکتراي فیزیو لوژی گیاهان زراعی، دانشگاه شهید چمران اهواز  

 

مرتبه علمی : استاد

سال تولد : 1333

محل تولد : شوشتر

پست الکترونیکی :   mmeskarbashee@scu.ac.ir

 

تلفن داخلی : 3043

 

 

مشاهده صفحه شخصی

 

English page

 

  

 


دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8