شنبه, 30 تير 1397
عنوان : برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیه نجفی
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ 
ساعت : ۱۵:۵۱:۱۹
   جلسه دفاع از پایان نامه خانم سمیه نجفی با عنوان تحلیل ژنی فاکتورهای رونویسی خانواده AP2/ERF و بررسی الگوی بیانی ژن های DREB در پاسخ به تنش های غیرزیستی در گیاه افتابگردان در تاریخ ۹ اسفند در ساعت ۱۲ و نیم برگزار می شود.  


بازگشت           چاپ چاپ         
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8