شنبه, 30 تير 1397
عنوان : برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه اقای فرشید كوهی
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ 
ساعت : ۱۴:۵۵:۵۷
   
جلسه دفاع از پایان نامه آقای فرشید کوهی با عنوان «بررسی الگوی بیان miRNAهای حفاظت شده و ژن های هدف انها در پاسخ به تنش های غیرزیستی در گلرنگ زراعی» در تاریخ ۸ اسفند در ساعت ۱۲ و نیم  برگزار می شود. 

 


بازگشت           چاپ چاپ         
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8