شنبه, 30 تير 1397
عنوان : برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسی ارشد سركار خانم كبری حیدری
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ 
ساعت : ۹:۲۵:۳۳
   جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم کبری حیدری با عنوان «ردیابی و شناسایی بیمارگرهای قارچی عامل اونتراکنوز برخی گیاهان در استان خوزستان» در تاریخ 9 اسفند سر ساعت 8/5 صبح در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی برگزار خواهد شد.  


بازگشت           چاپ چاپ         
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8