شنبه, 30 تير 1397
عنوان : برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه كارشناسی ارشد سركار خانم سحر جانبزرگی
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ 
ساعت : ۹:۲۱:۱۵
   
 جلسه دفاع از پایان نامه سرکار خانم سحر جانبزرگی با عنوان «کنترل بیولوژیکی شانکر ریزوکتونیایی لوبیا چشم بلبلی با استفاده از اندوفیت های قارچی» در تاریخ 8 اسفندماه سر ساعت 10 صبح در محل آمفی تئاتر دانشکده برگزار خواهد شد.

 


بازگشت           چاپ چاپ         
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8