چهارشنبه, 24 مرداد 1397
عنوان : مقاله عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم در بین مقالات پراستناد دانشگاه شهید چمران
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ 
ساعت : ۸:۴۱:۴۱
  

در سال 2016 ؛ پنج مقاله پراستناد(Highly cited ) توسط اعضای هیأت‌علمی دانشگاه در پایگاه Web Of Science ثبت شده است.

مقاله جناب آقای دکتر سلیمانی عضو هیأت علمی گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی  با عنوان

 a review of macroalgae production, with potential applications in biofuels and bioenergy

یکی از این مقالات می باشد.

 
  


بازگشت      فايل الحاقي      چاپ چاپ         
دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8