نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار رییس محترم دانشگاه با آقای دکتر مصدق

دیدار رییس محترم دانشگاه با آقای دکتر مصدق

 به دلیل کسالت و بستری شدن دکتر مصدق - استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی - در بیمارستان، رییس محترم دانشگاه آقای دکتر خواجه، به همراه معاون محترم طرح و برنامه دانشگاه آقای دکتر غفوری، رییس دانشکده کشاورزی آقای دکتر لندی و روسای پیشین دانشکده آقایان دکتر معلمی، دکتر شیشه بر و دکتر نبی پور در بعداز ظهر روز یکشنبه 21 بهمن 1397 در منزل شخصی با ایشان  دیدار کردند.