نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک با عنوان :

تأثیر زعال زیستی و زغال زیستی اسیدی شده بر شکل های شیمیایی روی ویژگی های شیمیایی و زیستی خاک و رشد گیاه ذرت

استادان راهنما:

دکتر عبدالامیر معزی

دکتر مصطفی چرم

استاد مشاور:

دکتر نعیمه عنایتی ضمیر

دانشجو:

اکبر کریمی

زمان: شنبه 30/6/98ساعت ۱۲

مکان:

سالن سمعی بصری