نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره کشاورزی با محوریت کشاورزی سالم

برگزاری جشنواره کشاورزی با محوریت کشاورزی سالم

جشنواره کشاورزی با محوریت کشاورزی سالم و حفظ سلامت محیط زیست از روز یکشنبه 18 آذر تا 21 آذر در سرسرای دانشکده کشاورزی برگزار می شود.