اطلاعیه جدید در خصوص برگزاری کارگاه

اطلاعیه جدید در خصوص برگزاری کارگاه

   بدین وسیله به اطلاع می رساند تاریخ برگزاری کارگاه Real time به روزهای ششم و هفتم آبان تغییر داده شد.