معاون آموزشی

نام‌ و نام‌خانوادگی : سعید حجتی

مدرک تحصیلی : دکترای خاکشناسی از دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتبه علمی : دانشیار 

سال تولد : 1358 

محل تولد : بروجرد

پست الکترونیکی :    s.hojati@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 3068

تلفن مستقیم : 33364054-061

پیوند به صفحه شخصی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی RMS