مدیر گروه

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : نعیمه عنایتی ضمیر

مدرک تحصیلی : دکترای خاکشناسی

مرتبه علمی : دانشیار