مدیر گروه

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : پرویز شیشه بر

مدرک تحصیلی : دکترای گیاه پزشکی 

 مرتبه علمی : استاد 

محل تولد : تهران

پست الکترونیکی : pshishehbor@yahoo.com     

 تلفن داخلی : 3116

تلفن مستقیم : 33364051-061

پیوند به صفحه شخصی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی RMS