مدیر گروه علوم باغبانی

نام‌ و نام‌خانوادگی : اسماعیل خالقی

مدرک تحصیلی : دکترای فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

مرتبه علمی : استادیار 

محل تولد : فارس- فسا

پست الکترونیکی : khaleghi@scu.ac.ir

تلفن داخلی : 3089

مشاهده اطلاعات علمی و پژوهشیRMS