رشته ها و گرایش های گروه علوم و مهندسی خاک:

        الف- رشته ها و گرایش های کارشناسی ( تعداد دانشجویان حال حاضر 125 نفر):

مهندسی کشاورزی با گرایش محیط زیست

مهندسی کشاورزی- خاکشناسی با گرایش علوم و مهندسی خاک

       ب- گرایش های کارشناسی ارشد( تعداد دانشجویان حال حاضر 46 نفر):

فیزیک و حفاظت خاک

شیمی و حاصلخیزی خاک

پیدایش ، رده بندی  و ارزیابی خاکها

بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک

ج – گرایش دکتری ( تعداد دانشجویان حال حاضر 27 نفر)

شیمی و حاصلخیزی خاک

پیدایش و رده بندی خاک

فیزیک و حفاظت خاک
بیولوژی و تکنولوژی خاک

بنا بر مصوبات وزارت علوم و فناوری نام گرایش ها و تعداد آنها برای ورودی های 1395 به بعد تغییر خواهد کرد.
سرفصل درس ها

 
 

تاریخچه گروه

تاریخچه گروه علوم مهندسی خاک :

 سال اول تاسیس گروه: 1351
 تعداد دانشجویان اولین سال تاسیس: حدودا 15 نفر

مدیران گروه از اول تاسیس تا کنون:

- عباس پاشایی

- بیژن نقشینه پور

- علیرضا افتخار

- عبدالرحمن برزگر

- مصطفی چرم

- عبدالامیر معزی

-عبدالرحمن برزگر

- عبدالامیر معزی

- قدمعلی یزدانی کچوئی

-احمد لندی

- عبدالامیر معزی (هم اکنون)

 رشته های سال اول تاسیس:

    این رشته از ابتدا دارای عنوان رشته مهندسی کشاورزی – خاکشناسی بوده است، و در سال های اخیر گرایش بندی شده است.

تعداد دانشجویان کنونی: 198 نفر دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد  و دکتری.