سرفصل درس های رشته باغبانی

 

  

رشته ها و گرایش های گروه باغبانی

الف- رشته ها و گرایش کارشناسی:

باغبانی

ب- گرایش های کارشناسی ارشد:

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

فیزیولوژی و اصلاح سبزی

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی

فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری

ج- گرایش های دکترا:

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

 

 

درباره گروه