آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

آیین نامه های تحصیلات تکمیلی

اسناد
عنوان توضیح دانلود
شیوه نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال های تحصیلی 1394 به بعد دانلود (319.3k)
آیین نامه اجرایی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود (111.6k)
شیوه نامه اجرایی دوره های دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز دانلود (151.4k)