اعضای هیات علمی گروه مهندسی بیوسیستم

نمایش 12 نتیجه
از 1
 
محمداسماعیل خراسانی فردوانی

محمداسماعیل خراسانی فردوانی 

استادیار
شماره تماس: 06133364057
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

حسن ذکی دیزجی 

استادیار
شماره تماس: 06133364057
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سیدمجید سجادیه

سیدمجید سجادیه 

استادیار
شماره تماس: 3131
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محسن سلیمانی

محسن سلیمانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

نرگس شاه قلیان قهفرخی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

سیدمحمد صفی الدین اردبیلی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

عباس عساکره 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شعبان قوامی جولندان

شعبان قوامی جولندان 

استادیار
شماره تماس: 3330010-19
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی کیانی ده کیانی

مصطفی کیانی ده کیانی 

استادیار
شماره تماس: 06133330010-17,3130
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسن مسعودی

حسن مسعودی 

استادیار
شماره تماس: 061-33364057
اتاق: 3135
پست الکترونیکی: 
نسیم منجزی

نسیم منجزی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 3128
پست الکترونیکی: 
یعقوب منصوری

یعقوب منصوری 

استادیار
شماره تماس: 333001-19(3132)
اتاق: 3126
پست الکترونیکی: 
نمایش 12 نتیجه
از 1