اعضای هیات علمی

 
change-logo

سیدعبداله افتخاری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

مهرانگیز چهرازی 

دانشیار
شماره تماس: 06113330010-20# 3086
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اسماعیل خالقی

اسماعیل خالقی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مریم ذوالفقاری

مریم ذوالفقاری 

استادیار
شماره تماس: 3093
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

شهره زیودار 

استادیار
شماره تماس: 06133364053
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصر عالم زاده انصاری

ناصر عالم زاده انصاری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد محمودی سورستانی

محمد محمودی سورستانی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید محمد حسن مرتضوی

سید محمد حسن مرتضوی 

دانشیار
شماره تماس: 3087
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نوراله معلمی

نوراله معلمی 

استاد
شماره تماس: 0611-3360016
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
موسی موسوی

موسی موسوی 

استادیار
شماره تماس: 0611- 3364053
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 10 نتیجه
از 1