اداره امور عمومی
 

نام‌ و نام‌خانوادگی:  داریوش پورقاسمی
عنوان پست سازمانی: رییس اداره امور عمومی

سال تولد: 1358

محل تولد : پلدختر

تلفن داخلی:  ۳۰۰۶

تلفن مستقیم: 33335490- 061

پست الکترونیکی:  dariushporghasemi@gmail.com

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی- گرایش گیاهان زینتی و فضای سبز

دوره های آموزشی گذرانده:

دوره پیشرفته زبان انگلیسی (ENGLISH TRAINING ADVANCED) از دانشگاه تهران

دوره کامل کامپیوتر (IC^3 ADVANCED) از دانشگاه تهران

دوره شهروند الکترونیک (E-CITIZEN) از دانشگاه تهران

دوره مکالمه انگلیسی پیشرفته از کانون زبان دانشجویان

مقالات علمی و پژوهشی:

اثر اسید آسکوربیک بر خصوصیات کمی و کیفی ژنوتیپ های "برگ موجی" و "برگ صاف" آلترنانترا (Alternanthera repens) تحت تنش شوری

بررسی روش کاشت و محلول پاشی نانو ذرات کلسیم بر کیفیت، کمیت و پس از برداشت گل گلایل رقم ماگما (Gladiolus hybrid cv. Magma)

بررسی تنش شوری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه آلترنانترا (Alternanthera repens) ارقام برگ موجی و برگ صاف

Interaction Between Salt Stress and Microelement Nutrition on Morpho-physiological Traits of Basil (Ocimum Basilicum L).

واحد های زیر مجموعه:

امور عمومی  دانشکده - گلخانه ها – فضای سبز دانشکده

 

کارکنان اداره امور عمومی دانشکده کشاورزی :                           

ردیف

نام و نام خانوادگی

شغل

مدرک تحصیلی

1

داریوش پورقاسمی

رییس اداره امور عمومی

فوق لیسانس

2

داریوش پورقاسمی

مدیریت گلخانه ها

فوق لیسانس

3

داریوش پورقاسمی

کارشناس مسئول فضای سبز

فوق لیسانس

4

ابراهیم سروشانی

برق کار

فوق دیپلم

5

صادق محمدی

امین اموال

دیپلم

6

محمد علی نگراوی

مسئول تعمیرات و انباردار

دیپلم

7

مجید قرینه

سرکارگر و تاسیسات

سوم دبیرستان

8

محمد غانمی

کارگر خدمات

سیکل

9

 احمد دلفی

کارگر خدمات

پنجم ابتدایی

10

 رحیم دلف لویمی

کارگر خدمات

سیکل

11

 رحیم سودانی

کارگر خدمات

سیکل

12

صادق بیت جادر

کارگر خدمات

سیکل

13

ناجی سواعدی

کارگر خدمات

دیپلم

14

سید احمد موسوی

کارگر فضای سبز

پنجم ابتدایی

15

جاسم طرفی

کارگر گلخانه ها

سیکل

16

محمد حزبیان

تاسیسات

پنجم ابتدایی